Ayudas

EXPEDIENTE: C-20-PDR-22

PROXECTO: MELLORAS TECNOLÓXICAS EN INDUSTRIA LÁCTEA

PROMOTOR: LECHE CELTA S.L.U.

INVESTIMENTO: 1.961.440,76 €

AXUDA PÚBLICA: 35 % (686.504,27 €)

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2014 2020
MEDIDA: 4.2 – INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E/OU DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS AGRARIOS

EXPEDIENTE: C-24-PDR-20

PROXECTO: MELLORAS TECNOLÓXICAS EN INDUSTRIA LÁCTEA

PROMOTOR: LECHE CELTA S.L.U.

INVESTIMENTO: 2.187.685,15€

AXUDA PÚBLICA: 30% (656.305,55 €)

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2014 2020
MEDIDA: 4.2 – INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E/OU DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS AGRARIOS

EXPEDIENTE: C-19-PDR-17

PROXECTO: MELLORAS TECNOLÓXICAS EN INDUSTRIA LÁCTEA

PROMOTOR: LECHE CELTA S.L.U.

INVESTIMENTO: 7.069.920,97€

AXUDA PÚBLICA: 2.474.472,34€

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2014-2020
MEDIDA 4.2: INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS